Monissa työtehtävissä edellytetään turvavarusteita, joiden tarkoituksena on pitää huolta työntekijöiden turvallisuudesta. Onkin tärkeää, että itselleen sopivat ja työpaikalla käytössä olevat turvavälineet valitaan huolellisesti, jotta niistä saa parhaimman mahdollisimman avun tiukan paikan tullessa. Pelkkä varusteiden käyttö ei kuitenkaan yksinään riitä, vaan niistä täytyy pitää hyvää huolta.

Turvavarusteiden huonolla kunnolla tai puutteellisuudella voi pahimmassa tapauksessa olla vakavia seurauksia. Jos tapahtuu onnettomuus, jonka syyksi havaitaan niiden laiminlyönti, voi vakuutusyhtiö evätä mahdolliset korvaukset. Pahimmassa tapauksessa saattaa myös seurata rikosoikeudellinen vastuu, joka voi johtaa taloudellisiin korvauksiin tai muihin rangaistuksiin.

Turvavarusteista huolehtiminen on usein hyvinkin yksinkertainen asia, joka vaatii vain hieman aikaa ja huolenpitoa. Onkin hyvä esimerkiksi merkata kalenteriin tietty päivä, jolloin läpikäy vaadittavat huoltotoimenpiteet. Tutustumme tässä artikkelissa yksinkertaisiin tapoihin, joiden avulla voi työskennellä huolettomammin.

Palohälyttimen testaus

Palohälytin on edullinen mutta erittäin hyödyllinen turvavaruste, joka kertoo mahdollisesta tulipalosta. Sen ylläpidosta on kuitenkin syytä olla tarkkana, sillä laitteella, joka ei toimi, ei hätätilanteessa tee mitään.

Palovaroittimen toimintakunto tulee testata säännöllisesti, mikä onnistuu helposti nappia painamalla. Mikäli laite toimii, ei ole syytä huoleen. Jos laite on mykkä testistä huolimatta, kannattaa ensimmäisenä vaihtaa paristot ja katsoa, alkaako se sitten toimia. Mikäli palovaroitin ei muutoksesta huolimatta käynnisty, on aika hankkia uusi laite.

Käsisammuttimien huoltaminen

Käsisammutin on usein viranomaisten määräämä tai säädösten edellyttämä varuste, joka on erittäin tarpeellinen mahdollisessa tulipalotilanteessa. Onkin tärkeää, että jokainen työntekijä on selvillä sen paikasta, jotta siitä saa hätätilanteessa mahdollisimman pikaisesti apua. Nopeasti roihua sammuttava laite auttaa onnettomuustilanteissa ja voi ehkäistä palon leviämistä muualle.

Harva kuitenkaan muistaa, että käsisammutin ei välttämättä toimi oston jälkeen ikuisesti, vaan laitteen omistajan tulee huoltaa se säännöllisesti. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto edellyttää säännöllistä tarkastusta, joka riippuu säilytysolosuhteista. Laite tulee tarkistaa vähintään kerran vuodessa, mikäli käsisammutinta säilytetään paikassa, jossa on kosteutta, tärinää, lämpötilojen vaihtelua tai pakkasta. Tarkastus kerran kahdessa vuodessa riittää, mikäli palosammutinta säilytetään sisätiloissa kuivassa ja tasalämpöisissä olosuhteissa. Vuosihuollon voi suorittaa Tukesin vaatimukset täyttävissä yrityksissä.

Nostokaluston ja telineiden tarkistus

Työsuojelumääräykset edellyttävät rakennustyömailla viikoittaisia kunnossapitotarkastuksia, mutta toisinaan käyttäjän on hyvä katsastaa vapaaehtoisesti, että laite toimii. Esimerkiksi nostolaitteet ovat erittäin massiivisia kokonaisuuksia ja jos niissä ilmenee yllättävää vikaa, voi seurauksena olla vakava onnettomuus.

Ennen esimerkiksi rakennustelineelle astumista on hyvä tarkistaa kerran, että sen ohjaus toimii normaalisti, jottei teline putoa alas sille asetetulta tasolta. Pistokoe on hyvä tehdä etenkin, jos kyseessä on vanha laite, jossa on aiemmin ilmennyt ongelmia.

Kypärän käyttäminen

Kypärä on yksi keskeisimmistä turvallisuusvarusteista työmailla ja pakollinen monilla työpaikoilla. Se on pieni mutta helppo tapa torjua vakavia vahinkoja, kuten aivovammoja tai -tärähdyksiä. Sen merkitys korostuu erityisesti tilanteissa, joissa päähän putoaa jokin painava esine.

Kypärän kunnosta on tärkeää pitää hyvää huolta. On todella tärkeää tarkastaa sen kunto joka kerta ennen sen päähän asettamista. Tarkistuskerran aikana on hyvä katsoa, ettei päähineeseen ole tullut yllättäviä vaurioita, jotka voivat heikentää sen kuntoa. Jos kunto on huono, on syytä vaihtaa se välittömästi toiseen.

Toinen huomiota vaativa seikka on kypärän lukko, jonka toimivuus kannattaa varmistaa jokaisella kerralla. Mikäli se reistailee, on syytä ottaa kypärä välittömästi pois käytöstä. Jos se ei lukkiudu kunnolla, saattaa asialla olla onnettomuustilanteessa vakavia seurauksia – pahimmassa tapauksessa kypärä voi avautua ja lähteä pois päästä mahdollisessa iskussa. Näin ollen pienikin asia voi koitua käyttäjän todella vahingolliseksi, jos asiasta ei pidä huolta.