Turvavälineiden merkitys työmaalla

Turvavälineet ja -varusteet ovat kohtuuhintaisia henkivakuutuksia, joiden ansiosta voidaan välttyä kuolemantapauksilta, loukkaantumisilta ja onnettomuuksilta. Niiden käytöstä on asetettu laissa rajoituksia, mutta työmaalla on hyvä varautua mieluummin liiallisesti kuin liian huonosti ennalta arvaamattomien tilanteiden välttämiseksi.

Turvavälineiden ja -varusteiden merkitystä ei voi liikaa korostaa, koska fyysistä työtä tehdessä on omat riskinsä. Mikäli onnettomuus tapahtuu, voi vakuutusyhtiö evätä korvaukset tai käynnistää tutkinnan, onko työnantaja täyttänyt velvollisuutensa. Jos työnantajalle on epäselvää, mitä kaikkea hänen tulee antaa työntekijöilleen, on hyvä olla yhteydessä paikalliseen Aluehallintovirastoon tai yhteiskumppanina toimivaan työterveyshuoltoon. Korkein mahdollinen turvallisuustaso on kaikkien osapuolten etu ja sen avulla voi välttää mahdolliset henkilövahingot sekä jatkotoimenpiteet.

Raskaat osat voivat aiheuttaa vaaratilanteita

Raskaat, painavista materiaaleista valmistetut osat, voivat aiheuttaa vakavia vaaratilanteita työmailla ja tehtaissa. Vaikka työntekijällä olisi pitkä kokemus omalta alaltaan, voi esimerkiksi nosturin tai lastauslaitteen äkillinen romahdus aiheuttaa vaaranpaikan. Tämän vuoksi työnantajan tulee antaa työntekijöille asianmukaiset varusteet ja velvoittaa heitä käyttämään niitä, jotta ennalta arvaamattomatkin vaaratilanteet pystytään välttämään.

Työnantajan tulee ehdottomasti hankkia asianmukainen kypärä tai mieluiten kypäräpaketti, joka sisältää kypärän lisäksi kuulo- ja silmäsuojaimet ja jonka avulla voi suojautua esimerkiksi äkillisiltä voimakkailta ääniltä tai putoavista, ympäriinsä lentelevistä palasista. Lisäksi turvakengät ovat erittäin hyödylliset etenkin, jos on riskinä, että esimerkiksi satojen tai tuhansien kilojen painoinen teräsmassa voi pudota jalkojen päälle.

Suojaudu kemikaaleilta huolellisesti

Kemikaalit aiheuttavat pahimmassa tapauksessa peruuttamatonta vahinkoa, joka voi aiheuttaa työkyvyttömyyden. Erityisesti syövyttävät kemikaalit ovat tuhoisia aineita, joilta on välttämätöntä suojautua erittäin tarkasti. Pelkät, ihoa suojaavat varusteet eivät riitä, vaan myös silmät tulee suojata huolellisesti.

Kemikaalien kanssa on hyvä käyttää erikoisnaamareita, joiden tarkoituksena on suojata käyttäjää roiskeilta tai hajuilta. Niiden avulla on mahdollista peittää myös limakalvoalueita eli suuta ja sieraimia. Näiden kahden herkän alueen suojaaminen myös mahdollistaa, ettei syövyttävää ainetta leviä sisäelimiin, kuten keuhkoihin ja kurkkuun.

Kemikaalien parissa työskentelevän on parempi olla liian varovainen kuin huolimaton ja varautua erittäin tarkasti etenkin tuntemattomien aineiden kanssa. Asianmukaiset turvakengät suojelevat jalkoja yllättäviltä roiskeilta, kun taas hanskat suojelevat käsiä. Käsineiden valinnassa on tosin hyvä tehdä tarkka turvallisuusselvitys ennen lopullista valintaa, sillä kumi- ja muovihanskojen välillä on eroja. Lisäksi on tärkeää miettiä, millaisia vaaroja niistä voi aiheutua – voiko tietty materiaali muuttaa tartuntaotteen kömpelöksi tai lisätä mahdollisuutta tarttua liikkuviin koneenosiin.

Liukuesteet ehkäisevät liukastumisia

Monelle voi tulla yllätyksenä, että liukastumiset ja kaatumiset ovat tyypillisimpiä työpaikkatapaturmia, jotka useimmiten aiheuttavat käsi- ja jalkavammoja. Työntekijöiden turvallisuuden kannalta onkin erittäin olennaista huolehtia, että lattiapinnalla ei ole turhia esteitä, kuten sähköjohtoja, tai se ei ole tehty liukkaasta materiaalista. On myös tärkeää huolehtia, että siivouksen yhteydessä käytetään varoitusmerkkejä, jotka kertovat lattian olevan märkä.

Liukuesteet ovatkin erinomaisia apuvälineitä erityisesti tehdasoloissa, joissa voi olla paljon nestettä lattialla esimerkiksi tuotantoprosessin sivuaineena. Niitä voi ostaa erikseen ja kiinnittää kengänpohjan päälle vaivattomasti.

Huomiovaatteet voivat pelastaa ihmishenkiä

Suomalainen heijastin on innovaatio, joka on pelastanut monia henkilöitä tieliikenteessä. Tämä heijastava pinta on siirretty myös huomiovaatteisiin, joiden ansiosta henkilö huomataan pimeässäkin, kun valo heijastuu siihen. Heijastinliivi on loistavista ominaisuuksistaan huolimatta edullinen vaihtoehto, joka sopii erityisesti logistiikan kanssa työskenteleville henkilöille. Suomessa on syksyllä ja talvella erittäin pimeää ja tehdasalueella työskentelevää henkilöä voi olla haastavaa nähdä pilkkopimeässä.

Raskaan auton kuljettaja ei pysty reagoimaan kovinkaan nopeasti äkillisiin tilanteisiin, jos hän näkee ihmishahmon viime tingassa kulkuneuvonsa edessä tai peruutustilanteessa. Työnantaja voikin turvata työntekijänsä hankkimalla heijastinvaatteita ulkona pimeään aikaan työskenteleville henkilöille.

Turvavarusteista huolehtiminen

Monissa työtehtävissä edellytetään turvavarusteita, joiden tarkoituksena on pitää huolta työntekijöiden turvallisuudesta. Onkin tärkeää, että itselleen sopivat ja työpaikalla käytössä olevat turvavälineet valitaan huolellisesti, jotta niistä saa parhaimman mahdollisimman avun tiukan paikan tullessa. Pelkkä varusteiden käyttö ei kuitenkaan yksinään riitä, vaan niistä täytyy pitää hyvää huolta.

Turvavarusteiden huonolla kunnolla tai puutteellisuudella voi pahimmassa tapauksessa olla vakavia seurauksia. Jos tapahtuu onnettomuus, jonka syyksi havaitaan niiden laiminlyönti, voi vakuutusyhtiö evätä mahdolliset korvaukset. Pahimmassa tapauksessa saattaa myös seurata rikosoikeudellinen vastuu, joka voi johtaa taloudellisiin korvauksiin tai muihin rangaistuksiin.

Turvavarusteista huolehtiminen on usein hyvinkin yksinkertainen asia, joka vaatii vain hieman aikaa ja huolenpitoa. Onkin hyvä esimerkiksi merkata kalenteriin tietty päivä, jolloin läpikäy vaadittavat huoltotoimenpiteet. Tutustumme tässä artikkelissa yksinkertaisiin tapoihin, joiden avulla voi työskennellä huolettomammin.

Palohälyttimen testaus

Palohälytin on edullinen mutta erittäin hyödyllinen turvavaruste, joka kertoo mahdollisesta tulipalosta. Sen ylläpidosta on kuitenkin syytä olla tarkkana, sillä laitteella, joka ei toimi, ei hätätilanteessa tee mitään.

Palovaroittimen toimintakunto tulee testata säännöllisesti, mikä onnistuu helposti nappia painamalla. Mikäli laite toimii, ei ole syytä huoleen. Jos laite on mykkä testistä huolimatta, kannattaa ensimmäisenä vaihtaa paristot ja katsoa, alkaako se sitten toimia. Mikäli palovaroitin ei muutoksesta huolimatta käynnisty, on aika hankkia uusi laite.

Käsisammuttimien huoltaminen

Käsisammutin on usein viranomaisten määräämä tai säädösten edellyttämä varuste, joka on erittäin tarpeellinen mahdollisessa tulipalotilanteessa. Onkin tärkeää, että jokainen työntekijä on selvillä sen paikasta, jotta siitä saa hätätilanteessa mahdollisimman pikaisesti apua. Nopeasti roihua sammuttava laite auttaa onnettomuustilanteissa ja voi ehkäistä palon leviämistä muualle.

Harva kuitenkaan muistaa, että käsisammutin ei välttämättä toimi oston jälkeen ikuisesti, vaan laitteen omistajan tulee huoltaa se säännöllisesti. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto edellyttää säännöllistä tarkastusta, joka riippuu säilytysolosuhteista. Laite tulee tarkistaa vähintään kerran vuodessa, mikäli käsisammutinta säilytetään paikassa, jossa on kosteutta, tärinää, lämpötilojen vaihtelua tai pakkasta. Tarkastus kerran kahdessa vuodessa riittää, mikäli palosammutinta säilytetään sisätiloissa kuivassa ja tasalämpöisissä olosuhteissa. Vuosihuollon voi suorittaa Tukesin vaatimukset täyttävissä yrityksissä.

Nostokaluston ja telineiden tarkistus

Työsuojelumääräykset edellyttävät rakennustyömailla viikoittaisia kunnossapitotarkastuksia, mutta toisinaan käyttäjän on hyvä katsastaa vapaaehtoisesti, että laite toimii. Esimerkiksi nostolaitteet ovat erittäin massiivisia kokonaisuuksia ja jos niissä ilmenee yllättävää vikaa, voi seurauksena olla vakava onnettomuus.

Ennen esimerkiksi rakennustelineelle astumista on hyvä tarkistaa kerran, että sen ohjaus toimii normaalisti, jottei teline putoa alas sille asetetulta tasolta. Pistokoe on hyvä tehdä etenkin, jos kyseessä on vanha laite, jossa on aiemmin ilmennyt ongelmia.

Kypärän käyttäminen

Kypärä on yksi keskeisimmistä turvallisuusvarusteista työmailla ja pakollinen monilla työpaikoilla. Se on pieni mutta helppo tapa torjua vakavia vahinkoja, kuten aivovammoja tai -tärähdyksiä. Sen merkitys korostuu erityisesti tilanteissa, joissa päähän putoaa jokin painava esine.

Kypärän kunnosta on tärkeää pitää hyvää huolta. On todella tärkeää tarkastaa sen kunto joka kerta ennen sen päähän asettamista. Tarkistuskerran aikana on hyvä katsoa, ettei päähineeseen ole tullut yllättäviä vaurioita, jotka voivat heikentää sen kuntoa. Jos kunto on huono, on syytä vaihtaa se välittömästi toiseen.

Toinen huomiota vaativa seikka on kypärän lukko, jonka toimivuus kannattaa varmistaa jokaisella kerralla. Mikäli se reistailee, on syytä ottaa kypärä välittömästi pois käytöstä. Jos se ei lukkiudu kunnolla, saattaa asialla olla onnettomuustilanteessa vakavia seurauksia – pahimmassa tapauksessa kypärä voi avautua ja lähteä pois päästä mahdollisessa iskussa. Näin ollen pienikin asia voi koitua käyttäjän todella vahingolliseksi, jos asiasta ei pidä huolta.

Työturvallisuus on tiukkaan säädeltyä

Suomessa on erittäin tarkasti määriteltyjä säädöksiä työturvallisuudesta, mikä on sekä hyvä että huono asia. Työntekijä voi olla luottavaisin mielin siitä, että hän on turvassa, mutta työnantajan kannalta tarkat määräykset näkyvät ennen kaikkia kasvavina kuluina. Tämän artikkelin päämääränä on tutkia aihetta objektiivisesti ja katsastaa, mitä kaikkea nykypäivän Suomessa vaaditaan.

Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantaja vastaa kaikista sille kuuluvista velvollisuuksista. Lisäksi työntekijä sitoutuu noudattamaan työturvallisuuslakia sekä hänelle osoitettuja määräyksiä. Työturvallisuuden laiminlyönnistä on ankarat seuraukset – työnantaja voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen, kun taas työntekijä voi vakavissa laiminlyöntitapauksissa joutua pahimmassa tapauksessa irtisanotuksi.

Suomessa on myös tarkat määräykset työsuojelusta, jonka tarkoituksena on ehkäistä työstä aiheutuvia vaaroja ja haittoja työntekijän terveydelle. Työsuojelua koskevia säännösten ja määräysten noudattamista valvotaan tarkasti. Tämän sektorin ylimpänä valvojana toimii Aluehallintovirasto, joka tekee tarkastuksia työpaikoille.

Ensiapuvalmius

Laki edellyttää, että jokaisella työpaikalla on valmius antaa tarvittaessa ensiapua. Työnantajan edellytetään antavan työntekijöille tarkat ohjeet siitä, mitä pitää tehdä, jos työympäristössä tapahtuu onnettomuus tai sairaskohtaus. Ensiaputarvikkeita tulee olla riittävästi sekä niiden sijainti täytyy olla selkeästi merkitty, jotta jokainen löytää kyseisen paikan. Tietyissä tapauksissa myös edellytetään, että ensiavun antamiseen on osoitettu tietty tila.

Työterveyshuollosta vastaava yhteistyökumppani arvioi työpaikkaselvityksen yhteydessä, millaista ensiapuvalmiuden tarvetta edellytetään. Lisäksi suunnitellaan, millaiset ensiaputaidot ja välineet ovat riittävät. Työnantajan tulee myös nimittää vähintään yksi työntekijä ensiaputehtäviin ja tarjota heille koulutusta sekä varusteita.

Haitta- ja vaaratekijöihin perehtyminen työympäristössä

Työnantajan tulee suorittaa työstä, työympäristöstä ja työolosuhteista riskien arviointi, jonka tarkoituksena on kartoittaa vaaratekijöitä sekä niiden merkittävyyttä. Tarkoituksena on tehdä toimenpiteitä riskien poistamiseksi tai pienentämiseksi, jotta mahdollisia vahinkoja voidaan ennaltaehkäistä.

Riskin kartoittamiseen kuuluu osana sen aiheuttamien seurauksien määrittäminen eli se, onko mahdollisella vahingolla vähäiset, haitalliset vai vakavat riskit. Näiden riskien arvioiminen kuuluu työnantajalle, joka vastaa koko prosessista sekä yrittää minimoida niiden todennäköisyyttä. Työnantajan on myös hyvä ilmoittaa niistä työntekijöilleen, jotta mahdollisia vahinkoja voidaan välttää.

Erilaiset lupakortit

Tietyillä aloilla olevilta työntekijöiltä edellytetään erilaisia lupakortteja, jotta he voivat toimia työssään. Kortteja on monenlaisia alasta ja lähes poikkeuksetta niiden kustannuksista sekä voimassaolosta vastaa työnantaja.

Tässä on yleisiä lupa- ja turvallisuuskortteja:

  • Sähkötyöturvallisuuskortti edellytetään henkilöiltä, jotka toimivat sähköalalla. Sertifikaatti takaa, että sen suorittanut henkilö tietää muun muassa kaikki keskeiset säädökset, sähkötyöturvallisuusstandardin ja mahdolliset vaaranpaikat. Kortti on uusittava viiden vuoden välein.
  • Työturvallisuuskortin tarkoituksena on tarjota tietoa työsuojelusta, minimoida työtapaturmien ja vaaratilanteiden määrää työpaikoilla sekä saada työntekijät kiinnostumaan työturvallisuuteen liittyvistä asioista. Kortin saamiseksi vaaditaan kahdeksan tunnin mittainen koulutus, joka päättyy työturvallisuuskortin testiin. Se on voimassa viisi vuotta.
  • Suomen pelastusalan keskusjärjestön myöntämä tulityökortti edellytetään henkilöiltä, joka valvoo, tekee tai vartioi tulitöitä. Sen tarkoituksena on ehkäistä onnettomuuksien syntyä, läpikäydä keskeistä lainsäädäntöä sekä kertoa osapuolten vastuista. Kortti on voimassa viisi vuotta.
  • Hygieniapassia edellytetään henkilöiltä, jotka ovat elintarvikealalla esimerkiksi elintarvikehuoneistossa tai käsittelemässä helposti pilaantuvia ruoka-aineita. Sen tarkoituksena on mahdollistaa riittävä tietotaito ruuan turvallista käsittelemistä varten. Hygieniapassin saamiseksi edellytetään kokeen läpäisemistä, joten osallistujan ei edellytetä osallistuvan minkäänlaiselle kurssille. Toisin kuin monet muut sertifikaatit, hygieniapassi on voimassa toistaiseksi.
  • Valviran kehittämän anniskelupassin tarkoituksena on taata riittävä osaamistaso anniskeluravintolassa työskentelevälle henkilölle. Sen saamiseksi edellytetään anniskelupassitestin läpäisemistä, joten tiettyä kurssia ei tarvitse suorittaa, mutta valmennuskursseilla autetaan oppimisessa sekä testiin valmistautumisessa. Kun passin on saanut hyväksytyksi läpi, se on voimassa toistaiseksi.